پاورپوینت اصول حسابداری 2

پاورپوینت اصول حسابداری 2

توضیح کوتاه

پاورپوینت اصول حسابداری 2 دارای 403 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل دوم سیستم حسابداری دستی
مقدمه
دفاتر روزنامه اختصاصی
مزایای دفتر روزنامه فروش
حسابهای کنترل در دفتر کل و دفاتر معین
دفتر روزنامه خرید
ستونهای بدهکار
ستونهای بستانکار 
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی 
دفترروزنامه عمومی
حسابهای دفاتر معین
حسابهای دفتر کل
تطبیق دفاتر معین با حساب های کنترل 
تغییرات در دفاتر روزنامه اختصاصی
دفترروزنامه برگشت ازخرید وتخفیفات 
دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات 
دفاتر روزنامه چند ستونی 
دفتر روزنامه ترکیبی
تغییرات در دفتر روزنامه ترکیبی 
دفترروزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی 
دفتر روزنامه ترکیبی خرید و پرداخت های نقدی 
فصل چهارم کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی
مقدمه
وجوه نقد 
گزارش گری وجوه نقد در ترازنامه
مسئولیت های مدیریت وجوه نقد
مبانی اعمال کنترل داخلی وجوه نقد
عمده عملیات برای کنترل داخلی بر وجوه نقد
دریافتهای نقدی
استفاده از برگ فروش نقدی
استفاده از برگ دریافت صندوق
وجوه نقد دریافتی از صندوق
کسور و اضافات صندوق
تقسیم دقیق وظایف
پرداختهای نقدی
حساب جاری بانک
صدور چک
صورت حساب بانک
صورت مغایرات بانکی
تهیه صورت مغایرات بانکی
اضافه برداشت  از حساب جاری بانکی
میزان تنخواه گردان
سیستم سند هزینه
تنظیم سند هزینه
دفتر اسناد هزینه
دفتر صدور چک
فصل پنجم سیستم حقوق و دستمزد
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
تعریف سیستم  حقوق و دستمزد
دایره کارگزینی
دایره ثبت اوقات کار
کارت ساعت
ماشین ساعت زن
دایره حقوق و دستمزد
دایره پرداخت حقوق و دستمزد
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
درآمد کارکنان
پاداش
کسور مربوط به درآمد کارکنان
حق بیمه سهم کارکنان
مالیات حقوق و دستمزد
سایر کسور
تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت
مدارک سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر
حق بیمه سهم کارفرما
صورت حساب حقوق و دستمزد
کارت مجموع درآمد کارکنان
تفاوت کارکنان و پیمانکاران
فصل هفتم اصول و مفاهیم حسابداری
مقدمه
اهمیت تدوین استانداردهای حسابداری
اصول پذیرفته شده حسابداری
حمایت از استانداردهای حسابداری
سابقه تاریخی استاندارد های حسابداری 
سابقه استانداردهای حسابداری در جهان
سابقه استانداردهای حسابداری در ایران
مفهوم تفکیک شخصیت
فرض تداوم فعالیت
فرض دوره مالی
اصل پولی
اصل عینیت
اصل بهای تمام شده
اصل تحقق درآمد
اصل تطابق هزینه با درآمد
اصل ثبات رویه(رعایت یکنواختی) 
اصل افشاء
اصل احتیاط
گزارش حسابرسی
فصل هشتم حسابداری شرکتهای تضامنی( تشکیل،تقسیم سود،انحلال)  
مفهوم  شرکت  تضامنی
مسئولیت نامحدود
شرکتنامه
تقسیم  سود و زیان
ورود و خروج شریک
انحلال شرکت
حسابداری شرکتهای تضامنی
سرمایه گذاری شرکاء
سهم الشرکه نقدی
سهم الشرکه غیر نقدی
حساب  برداشت  شرکاء
بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی
صورت حساب سود و زیان شرکتهای تضامنی
صورت حساب سرمایه شرکاء
تقسیم سود و زیان بین شرکاء
ورود شریک جدید به شرکت تضامنی
خروج  شریک  از شرکت  تضامنی
دریافت داراییهای شرکت
دریافت داراییهای شرکت معادل سهم الشرکه
دریافت داراییهای شرکت بیشتر از سهم الشرکه
انحلال شرکت تضامنی
فروش داراییها و وصول مطالبات
تقسیم سود و زیان تصفیه
طرز عمل با مانده بدهکار حساب سرمایه شرکا
توانایی شریک در تایدیه مانده بدهکار حساب سرمایه
شرکتهای نسبی
شرکتهای  مختلط  غیر سهامی     
فصل نهم شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام
مقدمه
تعریف شرکت سهامی 
شرکتهای سهامی دو نوعند
مزایای  شرکتهای  سهامی 
هیئت مدیره
معایب شرکتهای سهامی
سازمان شرکتهای سهامی 
حقوق قانونی  سهامداران
وظایف هیئت  مدیره 
حسابداری حقوق صاحبان سهام 
سود  نقدی  سهام 
سهام سرمایه 
ارزش اسمی 
سهام عادی
سهام ممتاز
سهام  سرمایه  تعهد  شده
سرمایه اهداء شده
صرف سهام
کسر سهام
فصل دهم شرکت سهامی عملیات،سودهرسهم وتقسیم سود
اهمیت گزارشگری سود درشرکتهای سهامی
تهیه وقابل استفاده نمودن اطلاعات برای پیش بینی
عملیات متوقف شده 
سود (زیان) حاصل از عملیات عادی و مستمر
سود حاصل ازعملیات مستمر
افشاءعملیات متوقف شده
اقلام غیرمترقبه
سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی
تغییر در اصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری
سود هر سهم (EPS)
تقسیم سود تضمین شده سهام ممتاز و سود هر سهم عادی
سود نقدی سهام
تاریخهای تقسیم سود
سهام جایزه (سودسهمی)
دلایل توزیع سهام جایزه
ثبت سهام جایزه دردفاتر
تجزیه سهام
حقوق صاحبان سهام
اصلاح اشتباهات بااهمیت دوره های مالی قبل
صورت سود (زیان) انباشته
محدودیتهای سود انباشته
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
فصل یازدهم شرکت سهامی بدهیهای بلند مدتو سرمایه گذاریها
مقدمه
تامین مالی برای توسعه عملیات شرکت های سهامی
اوراق قرضه
اوراق قرضه پرداختنی
انواع اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه به ارزش اسمی
انتشاراوراق قرضه بین تاریخهای پرداخت سودتضمین شده
انتشار اوراق قرضه با کسر
انتشار اوراق قرضه با صرف
وجوه استهلاکی برای باز پرداخت اوراق قرضه
اجاره ها
اجاره عملیاتی
اجاره سرمایه ای 
سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سرمایه گذاریهای بلند مدت
سرمایه گذاری دراوراق قرضه سایر شرکتها
سرمایه گذاری بلند مدت در سهام سایر شرکتها


بخشی از متن پاورپوینت :


مقدمه

تاکید بر سیستم  حسابداری دستی  بر این اساس است  که   این سیستم  و مفاهیم  دفاتر روزنامه  و  معین  در دوران نه چندان دوروحتی درسالهای اخیرتوانسته است  نیازهای  اطلاعات مالی  مؤسسات  متوسط  و بزرگ را  به  خوبی  مرتفع  نماید.

دفاتر روزنامه اختصاصی

در سیستم حسابداری دستی  مؤسسا ت بزرگ هر  رویداد مالی یا در دفترروزنامه عمومی و یا در یک دفترروزنامه اختصاصی  که  برای  ثبت  و پردازش  نوع خاصی از رویدادهای  مالی  پیش  بینی  شده است ثبت می گردند .برای رویدادهای مالی تکراری میتوان ازیک دفترروزنامه اختصاصی  استفاده  نمود  .  تسریع  در  ثبت   بخشی  از رویدادهای  مالی  خاص در دفتر روزنامه اختصاصی  و میزان  زمان  صرفه جوئی  شده  برای  نقل به  حسابهای   معین ودفترکل از موارد استفاده دفتر روزنامه اختصاصی است.


قیمت : 36900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت اصول حسابداری

پاورپوینت اصول حسابداری

اصول حسابداری

جزوه اصول حسابداری

بررسی اصول حسابداری

تحلیل اصول حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 403
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 38
حجم 719/5 کیلوبایت
دسته پاورپوینت حسابداری