پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی دارای 271 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: مراحل فعالیتهای آموزشی  
تعریف آموزش 
فصل دوم: تهیه و تدوین هدفهای آموزشی   
منابع انتخاب هدفهای آموزشی 
طرح هفت مرحله ای هدف گزینی  
انواع هدفهای آموزشی 
هدفهای آموزشی رفتاری  
فاید استفاده از هدفهای رفتاری  
روش تهیة هدفهای رفتاری   
مشخصات هدفهای رفتاری    
طبقه بندی هدفها 
روش تهیة هدفهای رفتاری  کامل  
روش گرانلند در تهیة هدفهای آموزشی 
انواع هدفهای آموزشی رفتاری 
نظرهای موافق و مخالف کاربرد هدفهای رفتاری 
فصل سوم: طبقه بندی هدفهای آموزشی    
طبقه بندی هدفهای آموزشی معروف به طبقه بندی بلوم 
طبقه بندی هدفهای آموزشی : حوزة شناختی  
تواناییها و مهارتهای ذهنی   
طبقه بندی هدفهای آموزشی: حوزة عاطفی 
طبقه بندی هدفهای آموزشی: حوزة روانی – حرکتی  
فصل چهارم: رفتار ورودی و سنجش آغازین    
تعریف رفتار ورودی   
رفتار نهایی ( هدف آموزشی ) 
رفتارهای ورودی    
طرز تعیین رفتارهای ورودی    
سنجش آغازین 
راههای مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی شناختی و روانی – حرکتی 
ویژگیهای ورودی عاطفی 
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری 
فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان
فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری     
تعریف یادگیری 
انواع یادگیری  
انواع بازده های یادگیری  
راهبردهای شناختی   
فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن     
یادگیری رفتارهای بازتابی از راه شرطی سازی کلاسیک شرطی سازی پاسخگر  
شرطی شدن سطح بالاتر   
تقویت و خاموشی    
تعمیم و تمیز    
راهی برای مقابله با اضطراب در امتحان    
یادگیری رفتاریهای غیر بازتابی از راه شرطی سازی کنشگر     
تقویت مثبت 
تقویت منفی 
تنبیه
انواع تقویت کننده 
خاموشی رفتار کنشگر
بازخورد زیستی 
فصل هفتم: یادگیری شناختی     
 پیش سازمان دهنده‏
تعریف یادگیری شناختی ‏
یادگیری از راه بینش 
استفاده از بینش در آموزش 
یادگیری معنی دار کلامی  
پیش سازمان دهنده   
یادگیری از راه مشاهده    
مراحل یادگیری از راه مشاهده     
استفاده از یادگیری مشاهده ای در آموزش      
فصل هشتم: حافظه و فراموشی      
حافظة حسی      
آموزش و توجه دانش آموزان       
حافظة کوتاه مدت      
تقطیع
حافظه دراز مدت 
نظامهای رمزگردانی اطلاعات در حافظة‌دراز مدت 
یادآوری و فراموشی 
فراموشی و حافظة کوتاه مدت  
کاربردهای آموزشی نظریة خبرپردازی یادگیری   
آموزش مطالب معنی دار    
آموزش مطالب غیر معنی دار    
پیشنهادهایى براى آموزش دادن بهتر مطالب بر اساس نظریه‏خبرپردازى یادگیرى‏
فصل نهم: یادگیری مفاهیم و اصول      
تعریف مفهوم 
صفت مفهوم 
ارزش صفت مفهوم 
طبقه بندی مفاهیم  
روش آموزش مفاهیم   
تعریف اصل 
روش آموزش اصول  
فصل دهم: حل مسئله و آفرینندگی      
تعریف مسئله و حل مسئله   
مراحل آموزش و یادگیری حل مسئله 
تعریف آفرینندگی 
تفکر و گرا   
‏رابطة آفرینندگی با هوش و پیشرفت تحصیلی    
روش آموزش آفرینندگی 
فصل یازدهم: روشهای کلی آموزشی       
روش های کلی آموزشی  
آموزش با روش سخنرانی 
فنون مختلف روش آموزش سخنرانی 
موارد استفاده از روش سخنرانی 
آموزش با روش بحث گروهی  
فصل دوازدهم: آموزش برای یادگیری در حد تسلط       
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط
مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط 
فصل سیزدهم: آموزش ، به کمک روشهای تغییر رفتار        
تعریف و هدف تغییر رفتار 
تقویت مثبت 
تقویت منفی  
روشهای ایجاد رفتارهای مطلوب تازه در دانش آموزان   
سرمشق گیری 
شکل دهی رفتار 
زنجیره کردن رفتار 
زنجیره کردن وارونه 
روشهای نگهداری رفتاری مطلوب 
برنامه های تقویت 
روشهای مثبت کاهش رفتار 
تقویت رفتارهای ناهمساز
اشباع
روشهاى منفى کاهش رفتار
محروم کردن از تقویت 
جبران کردن  
تنبیه  
مشکلات ناشی از تنبیه
تعریف ارزشیابی و سنجش عملکرد
ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی 
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی تراکمی 
استفاده از بازخورد حاصل از ارزشیابى براى بهبود طرح آموزشى‏
تأثیر روشهاى مختلف نمره‏دهى بر یادگیرندگان 
تأثیر بازخورد یا آگاهى از نتایج کاربرد یادگیرى 
کوشش براى یادگیرى در مقابل کوشش براى نمره 

 

بخشی از متن پاورپوینت :


تعریف آموزش 

آموزش کار اصلى معلم است. آموزش، به فعالیتهاى از پیش طرح‏ریزى شده‏اى گفته مى‏شود که‏ با هدف ایجاد یادگیرى در دانش‏آموزان یا دانشجویان بین معلم و یک یا چند دانش‏آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه انجام مى‏شود. لذا ویژگى مهم و امتیاز عمده آموزش رو در روى کلاسى همین کنش متقابل آن است. با این حال، آموزش، تنها به آموزش کلاسى محدود نمى‏شود و سایر شیوه‏هاى آموزشى از جمله آموزش رادیویى، آموزش تلویزیونى، آموزش از روى کتاب، یا آموزش مکاتبه‏اى نیز در ردیف فعالیتهاى آموزشى قرار دارند.  منظور ما از آموزش همان آموزش رو در روى کلاسى است که متداولترین و مؤثرترین شیوه آموزشى در سراسر جهان است. 


قیمت : 29900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی تربیتی

پاورپوینت بررسی روانشناسی تربیتی

بررسی روانشناسی تربیتی

تحلیل روانشناسی تربیتی

تحقیق روانشناسی تربیتی

پاورپوینت روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :29900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 271
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 37
حجم 1/9 مگابایت
دسته پاورپوینت روانشناسی